Willem de Zwijger College

gymnasium, atheneum en havo

EEN SCHOOL MET EEN EIGEN KARAKTER

Het Willem de Zwijger College is een moderne school die al bijna honderd jaar leerlingen opleidt voor het hoger en universitair onderwijs. De school biedt onderwijs aan vanuit een brede christelijke traditie waarbij respect voor elkaar centraal staat.

EEN KARAKTERISTIEK GEBOUW IN EEN VEILIGE OMGEVING

Het Willem de Zwijger College is een kleinschalige school. Ongeveer 900 leerlingen op het havo, atheneum en gymnasium vormen samen met de medewerkers een hechte gemeenschap. Wij bieden een veilige en vertrouwde omgeving waar leerlingen zich snel thuis voelen.

SAMEN ZORGEN VOOR UITDAGEND ONDERWIJS

In ons onderwijs hechten we grote waarde aan een hoog cognitief niveau. We kijken ieder jaar wat het beste vervolg is voor de schoolcarrière van onze leerlingen. Door een goede samenwerking met leerlingen, ouders en medewerkers zorgen we met elkaar voor het beste resultaat.

ONZE AMBITIE

Naast het zorgen voor goede resultaten hebben we vier speerpunten waarmee we leerlingen méér bieden dan alleen goed onderwijs:

1. Talentklassen

Leerlingen van klas 1 en 2 nemen in twee perioden van het jaar op de donderdagmiddag deel aan talentklassen. Die middag zijn ze bezig met sport, kunst of wetenschap, met een door henzelf gekozen thema. Bij de talentklassen is bewust gekozen voor een klas doorbrekende structuur.

2. Kunst en theater

Jaarlijks werken meer dan honderd leerlingen aan een grote theaterproductie in theater ‘Spant!’. Leerlingen werken aan het decor, licht en geluid, verzorgen de grime en doen aan zang en dans.

1234

3. Wetenschappelijke vorming

We vinden het van essentieel belang om onze leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Om dit te realiseren hebben we nieuwe vakken ontwikkeld. Op het gymnasium bieden we in de onderbouw het vak wetenschap aan en op het atheneum het vak Big History. Beide vakken zijn erop gericht leerlingen bewust te maken van alle aspecten van de wetenschap.

4. Havo met een eigen gezicht

Het Willem is een HaCo-school. HaCo staat voor Havisten Competent. Wij onderscheiden ons als HaCo-school door zowel in de onderbouw als in de bovenbouw een specifiek vakkenaanbod te hebben, wat uniek is voor Nederland. Nieuwe vakken in de onderbouw zijn business, programmeren, design en engineering & technology (E&T) en in de bovenbouw wordt het vak Wereldburgers aangeboden in samenwerking met Unesco.

Kom naar onze informatieavond en open dag! Of maak een afspraak om op een woensdagmiddag langs te komen. U bent van harte welkom.

Open dag en voorlichting

Willem de Zwijger College

woensdag 15 januari | 14.00 - 15.30 uur

MINILESJES (let op, meerdere data!)

donderdag 23 januari | 20.00 - 22.00 uur

INFORMATIEAVOND

zaterdag 25 januari | 10.00 - 13.00 uur

OPEN HUIS

Stel een vraag aan Willem de Zwijger College

Naam
Vul een naam in

E-mailadres
Vul hier een geldig e-mailadres in

Vraag
Vul een bericht in

Invalid Input

Contactgegevens

  • Adres Willem de Zwijger College
    Nieuwe 's-Gravenlandseweg 38
    1405 HM Bussum
  • Telefoon 035 692 76 00
  • E-mailadres
  • Contactpersoon dhr. F. Helsloot
    f.helsloot@wdz.nl
www.willemdezwijger.nl