St. Aloysius College

mavo en havo

DE LEERLINGEN IN BEELD

Het St. Aloysius College (ALC) is een middelgrote school voor MAVO en HAVO. Wij hebben alle leerlingen goed in beeld, want we vinden persoonlijke aandacht heel belangrijk.

#DAAR GAAT HET OM

Met plezier naar school gaan, staat aan de basis van succesvol leren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen en zich bovendien persoonlijk ontwikkelen. In ons ALC-profiel benoemen we wat we belangrijk vinden: samenwerken, respectvol zijn, verantwoordelijk voelen, grenzen verleggen, nieuwsgierig zijn en talent ontdekken. 

HAVO EN MAVO

Leerlingen kunnen starten in een MAVO/HAVO- of HAVO brugklas. In de MAVO/HAVO-brugklas kun je per vak op het niveau werken dat bij jou past. De ene leerling heeft extra uitleg nodig bij begrijpend lezen terwijl de ander juist weer extra uitdaging nodig heeft bij Engels. Door formatief handelen leren we de leerling inzicht krijgen in zijn/haar eigen ontwikkeling. Leerlingen kunnen op het ALC MAVO- of HAVO-eindexamen doen.

STUDIEBEGELEIDING

In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan taal en sociale vorming. Ook bieden we het vak studievaardigheid aan in klas 1. Vanaf klas 2 starten wij met een uitgebreid keuzeprogramma in het kader van de oriëntatie op studie en beroep. Huiswerkbegeleiding wordt elke dag na schooltijd (zonder bijkomende kosten) aangeboden.

DE NIEUWE LEERWEG

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Vanaf 2024 start “de nieuwe leerweg” voor leerlingen die dan in de derde klas van de MAVO zitten. Dit is een landelijke aanpassing om de MAVO beter aan te laten sluiten op het MBO en het bedrijfsleven in de regio. Hilversum biedt veel werkgelegenheid in beroepen die een link hebben met media en techniek. Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op andere vakken om leerlingen een keuze te bieden die aansluit bij hun interesse.

ALC1  ALC 2ALC 3


DIGITALE ONDERSTEUNING

Alle leerlingen ontvangen een Chromebook in bruikleen, waarmee we de boeken voor een groot deel vervangen. Met digitale ondersteuning maken we de lessen uitdagender en bieden we extra ondersteuning of verrijking aan.

ENGLISH PLUS

De lessen Engels worden in niveaugroepen gegeven. Dat wil zeggen dat de leerlingen afhankelijk van hun niveau van Engels in groepjes worden ingedeeld. Voor de leerlingen met nog weinig ervaring bieden we extra ondersteuning en een goede basis. Leerling met juist veel (of zelf tweetalige achtergrond) bieden we een versneld programma op een hoger niveau aan.

EEN MODERN SCHOOLGEBOUW

Ons prachtige schoolgebouw biedt alle voorzieningen die wij nodig hebben om uitvoering te geven aan het onderwijs waar wij voor staan. Lokalen zijn ruim en licht en allen voorzien van goede ventilatie en airconditioning. Het St. Aloysius College is goed bereikbaar: u vindt ons in het centrum van Hilversum, op nog geen drie minuten lopen van het trein- en busstation.

ALBERDINGK THIJM SCHOLEN

Het St. Aloysius College werkt binnen Alberdingk Thijm Scholen intensief samen met zeven scholen voor voortgezet onderwijs en achttien basisscholen in Hilversum en omgeving.

Open dag en voorlichting

woensdag 6 oktober | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG

woensdag 24 november | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG

woensdag 19 januari | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG

zaterdag 22 januari | 9.30 - 12.30 uur

OPEN DAG

dinsdag 25 januari | 19.00 - 21.00 uur

VOORLICHTINGSAVOND

woensdag 16 februari | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG

Stel een vraag aan St. Aloysius College

Vul een naam in

Vul hier een geldig e-mailadres in

Vul een bericht in

Invalid Input

Contactgegevens

hetalc.nl