Laar & Berg

vwo, havo en MYP (Middle Years Programme)

DISCOVER. LEARN. INSPIRE.

Laar & Berg is een middelbare school in Laren met circa 800 leerlingen. Het terrein van Laar & Berg ligt aan de rand van een natuurgebied en biedt prachtige faciliteiten, waaronder een groot sportveld. Laar & Berg is een school waar leerlingen zich welkom en uitgedaagd voelen. Bij ons op school ontwikkelen jongeren zich tot academisch succesvolle en verantwoordelijke wereldburgers. Ons doel is dat elk lid van de Laar & Berg-gemeenschap ontdekt, leert en inspireert.

TWEETALIG HAVO/VWO

Op Laar & Berg volgen alle leerlingen in de onderbouw tweetalig havo/vwo volgens de uitgangspunten van het International Baccalaureate (IB). Dit wordt het Middle Years Programme (MYP) genoemd. In deze tweetalige stroom leren en communiceren leerlingen in zowel het Nederlands als het Engels. De vakken werken vaak samen waardoor de vakken nog meer betekenis krijgen.

BOVENBOUW

Je haalt op Laar & Berg een Nederlandstalig havo- of een vwo-diploma of je stapt binnen Laar & Berg in de bovenbouw over naar het Engelstalig IB Diploma Programme.

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD ONDERWIJS

Laar & Berg is een school met tweetalig, internationaal georiënteerd onderwijs. In projecten en in de internationale excursies leer je meer over culturen, om zo de wereld om je heen beter te begrijpen. Veel docenten op Laar & Berg komen uit het buitenland en dit draagt bij aan de internationale gemeenschap die Laar & Berg is.

LB1a 23 4

EEN BRUISENDE SCHOOL MET VEEL EXTRA’S

Omdat de middelbareschooltijd een belangrijk moment is in de persoonlijke en sociale ontwikkeling bieden we veel buitenschoolse activiteiten. Laar & Berg vindt excursies, evenementen en internationale reizen belangrijk voor deze brede ontwikkeling. Jaarlijks terugkerende hoogtepunten zijn onder andere het muziekfestival ‘80dB’, de examenconcerten, de schoolbrede excursieweek in oktober, de Laar & Berg Oscars, de science fair, het Alberdingk Thijm Scholen sporttoernooi en de presentatieavond van profielwerkstukken en Personal Projects. De school beschikt over goede faciliteiten om al deze activiteiten mogelijk te maken. Het ruime, lichte schoolgebouw, met eigen sportvelden, is prachtig gelegen op één van de rustigste locaties in het Gooi.

AANDACHT, VEILIGHEID & BEGELEIDING

De kleinschaligheid van de school staat garant voor een geborgen sfeer. Leerlingen voelen zich door een grote onderlinge betrokkenheid veilig en gezien. De school heeft veel contact met ouders en verzorgt regelmatig informatie- en ouderavonden. De begeleiding van leerlingen op Laar & Berg kenmerkt zich door de persoonlijke benadering. Er is veel aandacht voor het leren van studievaardigheden binnen het vak Learn to Learn, mentorles, begeleide huiswerktijd, de vaklessen en de begeleiding op maat. Voor de begeleiding in studievaardigheden of voor extra begeleiding op maat maakt de school gebruik van een effectieve zorgstructuur.

ALBERDINGK THIJM SCHOLEN

Laar & Berg is geaccrediteerd door het IB (International Baccalaureate) en de CIS (Council of International Schools). Laar & Berg werkt binnen Alberdingk Thijm Scholen intensief samen met vijf scholen voor voortgezet onderwijs en achttien basisscholen in Hilversum en omgeving.

Open dag en voorlichting

woensdag 17 november | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG / JUNIOR HIGH

woensdag 1 december | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG / JUNIOR HIGH

zaterdag 22 januari | 9.30 - 13.00 uur

OPEN DAG

woensdag 26 januari | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG / JUNIOR HIGH

woensdag 26 januari | 19.30 - 20.30 uur

ONLINE Q&A

vrijdag 4 februari | 20.00 - 21.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND

woensdag 16 februari | 14.00 - 16.00 uur

OPEN LESMIDDAG / JUNIOR HIGH

Stel een vraag aan Laar & Berg

Vul een naam in

Vul hier een geldig e-mailadres in

Vul een bericht in

Invalid Input

Contactgegevens

www.laarenberg.nl