Huizermaat

mavo, havo, vwo en gymnasium

HUIZERMAAT

Huizermaat heeft een tweejarige brugperiode met mavo/havo- en havo/vwo-klassen. Leerlingen krijgen dus twee jaar de tijd om te werken aan het niveau dat bij hen past. Daarnaast zijn er vwo+ brugklassen en is er TalentHZM. In deze brugklassen kun je ook het gymnasium volgen. Het gymnasium is voor liefhebbers van klassieke talen en cultuurgeschiedenis. Leerlingen volgen in de onderbouw Grieks en Latijn. In de bovenbouw doen zij mee aan internationale uitwisselingen en maken zij een studiereis naar Rome.

Sinds schooljaar 2020-2021 volgen alle brugklasleerlingen een periode technasiumonderwijs. Het Technasium staat voor actueel, bètatechnisch onderwijs waarbij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal staat en je in teamverband werkt aan actuele projecten. Vanaf leerjaar 2 kan er gekozen worden om met het Technasium verder te gaan.

Het brede onderwijsaanbod op Huizermaat geeft uitgebreide keuzemogelijkheden, uitdaging en verdieping. Er zijn tal van masterclasses, extra sportlessen en leerlingen nemen deel aan onderwijsmodules op de universiteit of doen mee aan het internationaliseren.

GELUKKIG LEREN ONTWIKKELEN

Het motto van Huizermaat is ‘Gelukkig leren ontwikkelen’. Leerlingen en medewerkers werken er elke dag aan om dit motto voor iedereen waar te maken. 

De waarden persoonlijke aandacht en uitstekende prestaties geven samen richting aan al het handelen binnen de school. We zorgen met elkaar voor een fijn, positief en veilig leerklimaat, nodig om te kunnen leren. De goede werksfeer is merkbaar in de school.

Huizermaat 1 HUI 2HUI 3 HUI 4

MENTORAAT

Bij persoonlijke aandacht hoort zorgvuldige begeleiding. Iedere klas heeft twee mentoren. Zij ondersteunen de leerling in hun leerproces en gaan regelmatig met deleerling en hun ouder(s) in gesprek. Vertrouwen in jezelf en in de ander is hierbij het uitgangspunt.

De mentorlessen kennen inhoudelijk twee pijlers:
Ontwikkeling van vaardigheden: Zowel studievaardigheden als 21e-eeuwse vaardigheden staan op het mentoraatsprogramma. Het ontwikkelen van deze vaardigheden draagt eraan bij dat leerlingen steeds meer verantwoording zullen nemen voor hun eigen leren.

Identiteitsontwikkeling: Leerlingen worden zich bewust van wie zij willen worden of zijn in relatie tot de omgeving. Thema’s als groepsvorming, omgaan met verschillen, vriendschappen, groepsdruk en mediawijsheid komen aan de orde.

DE SCHOOL

Onze school is kleurrijk en licht, ook dat draagt bij aan een heel fijne sfeer.
Meer informatie vindt u op onze website

Open dag en voorlichting

woensdag 27 oktober | 19.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND Talent

donderdag 3 februari | 19.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND

woensdag 9 februari | 14:15 - 16:15 uur

OPEN LESMIDDAG

zaterdag 12 februari | 10.00 - 13.00 uur

OPEN DAG

Stel een vraag aan Huizermaat

Vul een naam in

Vul hier een geldig e-mailadres in

Vul een bericht in

Invalid Input

Contactgegevens

  • Adres Huizermaat
    Monnickskamp 7
    1273 JP Huizen
  • Telefoon 035 528 70 21
  • E-mailadres
  • Contactpersoon Mw. L. Oudmaijer en mw. M. van Loon
www.huizermaat.nl