Groot Goylant

vmbo

DE VMBO-SCHOOL MET AMBITIE

Groot Goylant is een kleine school met veel mogelijkheden. Engels, ict en ondernemerschap spelen een belangrijke rol in je vierjarige opleiding. Uniek is dat je op Groot Goylant kunt kiezen voor een tweetalige opleiding en een doorlopende leerlijn ict vmbo - mbo-niveau. Daarom noemen we ons ‘vmbo met ambitie’.

DE TWEEJARIGE ONDERBOUW

In het eerste en tweede leerjaar zitten leerlingen met verschillende vmbo-adviezen bij elkaar in de klas (ook met een lwoo-advies). Wij nemen twee jaar de tijd om te kijken wat een leerling kan (niveau) en wil (opleiding). Hier spelen de mentoren een belangrijke rol in. Leerlingen worden begeleid op sociaal-emotioneel gebied (mentorles, sociale vorming) en ondersteund op leergebied (studie- en leesvaardigheid, rekenen). Ook kunnen leerlingen naar de huiswerkklas, RT, dyslexie-ondersteuning en faalangsttraining. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt bepaald via welke opleiding en op welk niveau de leerling naar het examen gaat werken. In leerjaar 3 wordt gekeken of leerlingen nog een of meerdere vakken op een hoger niveau kunnen afronden.

DE BOVENBOUW

De bovenbouw heeft de volgende opleidingen: mavo, business & design (economie), sport & services (sport en dienstverlening), health & care (zorg en welzijn), information technology (ict) en de Mediaschool. De Mediaschool is op een aparte locatie. De beroepsgerichte opleidingen worden op basis- en kaderniveau aangeboden. Wij bieden leerlingen ook de mogelijkheid een of meer vakken op een hoger (mavo-)niveau af te ronden.

1 23 4

SAMEN GEZOND

Op Groot Goylant besteden wij niet alleen aandacht aan kennis en vaardigheden. Wij willen leerlingen ook meegeven dat gezond leven belangrijk is. Vooral het thema gezond eten (en koken) komt op verschillende manieren in de vier schooljaren aan de orde.

TWEETALIG ONDERWIJS

Een leerling die graag vloeiend Engels wil leren kan naar de tweetalige/internationale afdeling. Dit is voor alle niveaus en opleidingen. Je leert op een heel natuurlijke manier Engels spreken en schrijven. Niet alleen Nederlandse leerlingen, maar ook kinderen van Engelstalige ouders of leerlingen uit het internationale onderwijs zitten in deze opleiding.

ICT-OPLEIDINGEN EN DE ICT CAMPUS

Al onze leerlingen hebben een eigen chromebook en werken zo aan hun ict-vaardigheid. Leerlingen kunnen in leerjaar 3 kiezen voor een ict-opleiding. Na hun vmbo-diploma kunnen zij verder met een mbo-opleiding op onze ICT Campus. Via een doorlopende leerlijn worden zij opgeleid tot ict-beheerder of software-ontwikkelaar.

ALBERDINGK THIJM SCHOLEN

Groot Goylant werkt binnen Alberdingk Thijm Scholen intensief samen met vijf scholen voor voortgezet onderwijs en achttien basisscholen in Hilversum en omgeving.

Open dag en voorlichting

Stel een vraag aan Groot Goylant

Naam
Vul een naam in

E-mailadres
Vul hier een geldig e-mailadres in

Vraag
Vul een bericht in

Invalid Input

Contactgegevens

www.grootgoylant.nl