Gooise Praktijkschool

WAT IS PRAKTIJKONDERWIJS?

Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen voor te bereiden op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. De leerlingen worden via stages, theorie- en praktijkvakken toegeleid naar (beschut) werk, vervolgopleiding (mbo) en dagbesteding.

DE LEERLING IS DE MAAT!

We werken vanuit het Big Picture concept en geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs. Iedere leerling werkt vanuit een eigen ontwikkelingsplan dat aansluit bij zijn/haar passies, interesses, mogelijkheden en behoeften. De school heeft als motto: 'de leerling is de maat!'

Andere kenmerken van het onderwijsconcept zijn: 

LEREN IN DE ECHTE WERELD

Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de echte wereld. Leerlingen gaan die wereld in of doen levensechte opdrachten op school. Alle leerlingen gaan stage lopen bij een bedrijf of instelling.

BETEKENISVOL BEOORDELEN

De advisor (mentor/loopbaancoach van de leerling) spreekt in een coachgesprek met de leerling af aan welke competenties hij/zij gaat werken. Er wordt beoordeeld op grond van persoonlijke resultaten. Behaalde resultaten worden in een portfolio bewaard.

1 GPR 1GPR 2 GPR 3

VASTE ADVISORY

Tot de uitstroomfase blijven leerlingen in dezelfde advisory (mentorgroep) en houden ze dezelfde advisor. Een advisory is de thuisbasis van de leerling. Een kleine, veilige groep waar de leerlingen drie jaar lang met elkaar en bij dezelfde advisor werken aan hun persoonlijk leerplan.

KLEINSCHALIGE SCHOOLORGANISATIE

De school heeft ongeveer 300 leerlingen. Een advisory is niet groter dan veertien leerlingen. Hiermee creëren we een optimale leeromgeving voor persoonlijk onderwijs waarbij de individuele begeleiding van de leerling centraal staat. 

SCHOOLCULTUUR

We beginnen en eindigen elke dag met een gezamenlijk moment als team en in de advisory. Een keer per maand is er een Pick Me Up, waarin aandacht is voor bepaalde thema’s of bijzondere prestaties.

BETROKKENHEID VAN OUDER(S)/VERZORGER(S)

De leerling, ouder(s)/verzorger(s) en advisor spreken samen af aan welke competenties en leerdoelen de leerling gaat werken, ouders wonen presentaties van de leerling bij en de leerling laat zien waar hij/zij aan gewerkt heeft.

LOOPBAANONDERSTEUNING

Leerlingen ontdekken via stages waar ze goed in zijn en wat bij hen past. We begeleiden hen naar werk en/of een vervolgopleiding. Na het schoolverlaten volgen we hoe het met ze gaat en helpen we ze als er vragen of problemen zijn op de werkplek/opleiding.

TOELATINGSCRITERIA

Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een ondersteuningsverklaring praktijkonderwijs van de plaatsingsadviescommissie (PAC) van Qinas noodzakelijk.

Open dag en voorlichting

woensdag 9 februari | 15.30 - 18.30 uur

OPEN DAG

Stel een vraag aan Gooise Praktijkschool

Vul een naam in

Vul hier een geldig e-mailadres in

Vul een bericht in

Invalid Input

Contactgegevens

  • Adres Gooise Praktijkschool
    Laapersboog 5
    1213 VC Hilversum
  • Telefoon 035 626 40 40
  • E-mailadres
www.gooisepraktijkschool.nl