Alberdingk Thijm Mavo

GEEN LEERLING IS HETZELFDE

Iedereen is anders en iedereen leert anders. Door onze opzet van vaste lestijden, geen lesuitval, een klein team en het zelfstandig werken onder begeleiding, is de contacttijd tussen leerling en docent groot en hebben we elk individu goed in beeld.

Wij bieden onze leerlingen uitdagend onderwijs dat zich kenmerkt door:

 • aansprekend onderwijs dat de leerling motiveert zich te ontwikkelen
 • verschillende werkvormen
 • onderwijs gericht op de leerstijl en talenten van alle leerlingen
 • korte klassikale instructies, instructies aan kleine groepen en zelfstandig werken onder begeleiding
 • trainen van vaardigheden, zoals samenwerken, plannen, presenteren en reflecteren.

SAMEN LEREN

Een belangrijk kenmerk van onze kleine school is contact: tussen leerlingen onderling, tussen leerling en docent en tussen school en ouders. We zijn een kleine school met ongeveer 160 leerlingen en alle leerlingen kennen elkaar. Ook ouders voelen zich betrokken bij de school, omdat er gedurende het jaar naast de reguliere oudergesprekken regelmatig contact is tussen mentoren en ouders.

image 2017 06 21 1image 2017 06 21 2image 2017 06 21 4image 2017 06 21 8

HUISWERKVRIJ

Leerlingen werken op school onder begeleiding van docenten aan taken en opdrachten. Hierdoor heeft de docent goed zicht op hoe een leerling werkt en is er voor de leerling altijd hulp beschikbaar. Alles gebeurt op school, dus er hoeft geen werk mee naar huis.

PROJECTEN (IMYC)

Leerlingen leren beter als leerstof in context en samenhang wordt aangeboden. We werken op de Alberdingk Thijm Mavo (ATM) in leergebieden en projecten. Binnen projecten doen kinderen kennis op, maar trainen ze daarnaast ook vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren. Ook worden verschillende leerstijlen bediend door een scala aan werkvormen en opdrachten, zoals films, toneelstukken, maquettes en computertoepassingen. Op deze manier is leren niet alleen effectief, maar ook aansprekend en motiverend. We werken volgens de methode van het International Middle Years Curriculum (IMYC), dat een vervolg is op het International Primary Curriculum (IPC) op de basisschool. Het IMYC werkt projectmatig en biedt leerlingen de mogelijkheid om te werken met eigen leervragen binnen hun eigen leerstijl.

U bent het gehele jaar van harte welkom voor een oriƫnterend gesprek met de schoolleiding. Ook kunt u een rondleiding krijgen en kan uw zoon/dochter een proefles volgen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

ALBERDINGK THIJM SCHOLEN

De Alberdingk Thijm Mavo werkt binnen Alberdingk Thijm Scholen intensief samen met vijf scholen voor voortgezet onderwijs en achttien basisscholen in Hilversum en omgeving.

Open dag en voorlichting

Stel een vraag aan Alberdingk Thijm Mavo

Naam
Vul een naam in

E-mailadres
Vul hier een geldig e-mailadres in

Vraag
Vul een bericht in

Invalid Input

Contactgegevens

 • Adres Alberdingk Thijm Mavo
  Van Linschotenlaan 503
  1212 GG Hilversum
 • Telefoon 035 647 98 43
 • E-mailadres
 • Contactpersoon dhr. G. van Niekerken
  atm@atscholen.nl
www.alberdingkthijmmavo.nl