Voortgezet onderwijs in 't Gooi

BUSSUM, HILVERSUM, HUIZEN, LAREN, NAARDEN & WEESP

ONDERSTEUNING OP MAAT

Binnen het Gooi werken alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs samen om optimaal onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen die (structureel of tijdelijk) moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs. Onder de naam Qinas geven de samenwerkende v(s)o-scholen vorm en inhoud aan ondersteuning op maat.

Bijvoorbeeld naar leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs

Sommige leerlingen die de overstap naar het vmbo maken, hebben een steuntje in de rug nodig. Zij krijgen bijvoorbeeld extra hulp bij bepaalde vakken. En leerlingen die veel persoonlijke aandacht nodig hebben, krijgen les in kleine groepen. Deze extra ondersteuning wordt geboden op scholen voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en op het praktijkonderwijs (pro).

AANMELDING

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro)

Om toegelaten te worden tot lwoo of pro heeft de leerling een beschikking nodig die wordt afgegeven door de plaatsingsadviescommissie (pac) van Qinas. Deze pac bekijkt de aanvraag van de basisschool, speciale basisschool of speciaal onderwijs school voor plaatsing op het lwoo of pro en beslist of de leerling ook daadwerkelijk recht heeft op deze plaatsing. Met de afgegeven beschikking voor lwoo of pro kunnen de ouders/verzorgers van de leerling de aanmelding bij de school van hun keuze afronden. De school waar de leerling is aangemeld, beslist uiteindelijk over de plaatsbaarheid van de leerling, waarbij wordt uitgegaan van het schoolondersteuningsprofiel.

Structuurklas*

De structuurklas is een voorziening voor leerlingen op havo/vwo-niveau met een stoornis in het autistisch spectrum. De structuurklas biedt extra ondersteuning en valt daarmee tussen de basisondersteuning die elke VO-school biedt en de speciale ondersteuning waarvoor een leerling op het speciaal voortgezet onderwijs terecht kan.

Leerling en ouders melden zich in de periode september-half december aan bij het Erfgooiers College in Huizen voor een intakegesprek. De school van herkomst meldt de leerling aan bij het loket van Qinas. Beide stappen zijn een voorwaarde voor de plaatsingsadviescommissie (pac) om op basis van de verkregen informatie een beschikking af te geven.

* zie voor de procedure www.erfgooierscollege.nl

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De toelaatbaarheid van een leerling voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) verloopt ook via het loket van Qinas. De plaatsingsadviescommissie (pac) bekijkt de aanvraag van de basisschool, speciale basisschool of speciaal onderwijs school voor plaatsing op het vso en beslist of de leerling ook daadwerkelijk recht heeft op deze plaatsing. De school waar de leerling wordt aangemeld, beslist uiteindelijk over de plaatsbaarheid van de leerling.

De procedure die hiervoor gevolgd moet worden is te vinden op de website van Qinas, www.qinas.nl, onder de tab 'voor ouders'.

2018 Qinas

Burgemeester de Bordesstraat 80 | 1404 GZ Bussum | Tel. 035 526 94 81 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.qinas.nl