Voortgezet onderwijs in 't Gooi

BUSSUM, HILVERSUM, HUIZEN, LAREN, NAARDEN & WEESP

SLUITINGSDATUM AANMELDING

De aanmelding start op maandag 6 maart 2023 en gebeurt bij de school voor het voortgezet onderwijs. Eerder ingestuurde aanmeldformulieren worden vanaf die datum verwerkt. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het noodzakelijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk op de sluitingsdatum van vrijdag 10 maart 2023 om 12.00 uur binnen is.

In deze presentatie vindt u meer informatie van de Centrale Toelatingscommissie (CTC) over de aanmelding.

TOELATING

Scholen voor voortgezet onderwijs baseren de toelating van leerlingen op het schooladvies van de basisschool. Scholen in het voortgezet onderwijs mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eind(cito)toets.

Het schooladvies is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan. Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

  • aanleg en talenten van een leerling
  • leerprestaties
  • ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode
  • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling

Als de resultaten van de Citotoets of een vergelijkbare toets daartoe aanleiding geven, kunnen de ouders van een leerling aan de basisschool vragen om het advies bij te stellen. Deze is daartoe echter niet verplicht. Leerlingen met een bijgesteld advies kunnen alleen in een hogere afdeling worden geplaatst als de school daar ruimte voor heeft.

De Wet Passend Onderwijs regelt de toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Is een leerling op grond van het basisschooladvies op een school in het voortgezet onderwijs toelaatbaar en is er geen sprake van ruimtegebrek, dan wordt de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte in principe toegelaten. Ouders dienen dan voldoende informatie te hebben verstrekt en de extra ondersteuning moet binnen het ondersteunings-profiel passen. Indien de toelating van deze leerling wordt geweigerd, dan dient de school een andere school of instelling (voor voortgezet en/of speciaal onderwijs) te vinden die bereid is de leerling toe te laten.

PLAATSING

Bij meer aanmeldingen dan de school kan plaatsen, kan worden geselecteerd op de volgende criteria:

  1. voorrang indien broer/zus op school
  2. evenwichtige verdeling van de leerlingen over verschillende afdelingen
  3. volgorde van aanmelden (na het sluiten van de aanmeldperiode)
  4. plaats van herkomst
  5. loting

De loting vindt op maandag 13 maart 2023 plaats. Op dinsdag 14 maart 2023 vanaf 15.00 uur zal er een mailbericht aan ouders/verzorgers en PO-directeuren van uitgelote leerlingen worden verstuurd. In dit bericht zal ook worden aangegeven welke scholen nog plek hebben. Uitgelote leerlingen kunnen zich vanaf dat moment op de tweede school aanmelden. Volgorde van aanmelding speelt hierbij een rol. Het direct inleveren van het adviesformulier is niet voorwaardelijk bij deze tweede aanmelding. Het adviesformulier kan ook later ingeleverd worden.

In onderstaand overzicht staat per school aangegeven op welke criteria wordt geselecteerd:

2022 11 24 Schema plaatsing copy copy